เตียงอัจฉริยะ

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพของคนที่คุณรัก

ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ความสามารถของเตียง

เตียงอัจฉริยะในโครงการ เป็นเตียงไฟฟ้าที่สามารถช่วยกระจายแรงและช่วยผู้ดูแลในการพลิกตัวได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยี Internet Of Things (IoT) มาช่วยในเรื่องของการควบคุมเตียงผ่านสมาร์ทโฟนให้สามารถควบคุมเตียงในระยะไกลได้ และมีเทคโนโลยี Embedded Technology ฝังไว้ในอุปกรณ์ที่ผนวกกัน เพื่อเพิ่มความฉลาดและความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อกันและกันได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นกว่าเดิม 

การสั่งจองสินค้า

มุมมองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Bederly On TV

In on at : เตียงอัจฉริยะทีช่วยให้การดูแลคนที่คุณรักสะดวกมากขึ้น

เกี่ยวกับ เบดเดอลี่

“เพื่อให้ชีวิตของคุณและคนข้างกายคุณดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี”บริษัท เบดเดอลี่ จำกัด เป็นบริษัท Startup ที่ต่อยอดธุรกิจ(spin off) จากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทีมนักวิจัยและผู้ประกอบการธุรกิจได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเตียงเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงหรือผู้สูงอายุ โดยมใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีInternet of Things และ Embedded System เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลและผู้มีปัญหาให้ดียิ่งขึ้นเราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

Traction

พันธมิตร

1

ทีม

โครงการ

เตียงอัจฉริยะ

เพื่อผู้ที่มีปัญหา

นอนติดเตียง

ในชุมชนวัดป่าสาละวัน

อัพเดต 23 กรกฎาคม 62 10.30 น.

(การรับบริจาคของโครงการจะผ่านทางแพลตฟอร์ม “เทใจ” เมื่อยอดบริจาคถึงจำนวนที่กำหนดทางเราจะดำเนินการผลิตเตียงทันที)

ที่มาโครงการ

โครงการ “เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท เบดเดอลี่ จำกัด และ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 สาขาวัดป่าสาละวัน (PCU) มีศูนย์ PCU ในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 15 ศูนย์ 97 ชุมชน ในส่วนของศูนย์วัดป่าสาละวันต้องดูแลประชากรทั้งสิ้น 15,000 คน ประกอบด้วย 7 ชุมชน และมี case ของผู้มีปัญหานอนติดเตียงไม่น้อย 30 ครอบครัว ศูนย์ PCU วัดป่าสาละวันได้ดำเนินโครงการ “Give and Take”  ที่เป็นโครงการจิตอาสา ที่ไม่ได้พึ่งพางบประมาณจากทางภาครัฐ โดยทางศูนย์ได้ให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เตียงพยาบาล ถังออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ไปใช้ที่บ้านของผู้ป่วยโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย

แต่ปัจจุบันโครงการยังประสบปัญหาในเรื่องเตียงผู้ป่วยที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เพราะขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณ ที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน  โดยยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยเตียงนอนในชุมชนวัดป่าสาละวัน จึงเป็นที่มาในการดำเนิน “โครงการเตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน” เพื่อช่วยเหลือทางศูนย์ Give & Take ให้สามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป

กระบวนการทำงาน

เทคโนโลยี

เตียงอัจฉริยะในโครงการ เป็นเตียงไฟฟ้าที่สามารถช่วยกระจายแรงและช่วยผู้ดูแลในการพลิกตัวผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยี Internet Of Things (IoT) มาช่วยในเรื่องของการควบคุมเตียงผ่านสมาร์ทโฟนให้สามารถควบคุมเตียงในระยะไกลได้ และมีเทคโนโลยี Embedded Technology ฝังไว้ในอุปกรณ์ที่ผนวกกัน เพื่อเพิ่มความฉลาดและความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อกันและกันได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นกว่าเดิม 

ความคืบหน้าโครงการ

ข่าวสาร

1

คุณโด่ง ผู้ที่เจอปัญหา แต่ไม่ปล่อยผ่าน…

“เมื่อครั้งที่พ่อ แม่ ยังอยู่ทั้งสองท่านหวังไว้ว่าในช่วงปลายของชีวิตจะอยู่อย่างสุขสบาย ในบ้านที่ท่านสร้างไว้ ด้วยเงินที่ท่านหามา 

3

นวัตกรรมที่มีอยู่ใน Solution ของ Bederly

ได้ผ่านการพัฒนา Research & Development  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างมากมาย ทั้งจากทีมวิศวะด้านต่างๆ 

4

ทีมงาน Bederly และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (การเคหะ)

นำโดย รก.หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 4 การเคหะ ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

2

“กำลังใจอันทรงพลัง ที่มาจากคำพูดไม่กี่ประโยค”

การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) บนเวที SUT DEMO DAY ที่ผ่านมา ทีมเบดเดอลี่มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ผลของการทำงานอย่างเต็มที่